crankymonkeys in london
HOME     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011    2010    2009    2008    2007    2006     2005    2004     2003    2000     VIDEOS
 

 

SPRING IN CANBERRA - OCTOBER 2003

Red Hill... northside of Canberra in the background.
Mägi nimega Red Hill. Canberra tagaplaanil.

Red Hill again. The triangle in the middle is on top of the new Parliament House.
Kolmnurk keskel on uue parlamendi hoone katusel.... sealt vasakul on purskkaev mis hiljem ka paaril pildil on.

 

Birds here are so darn pretty... but they don't sound very good ie none of them sing properly.
Linnud on siin väga ilusad aga laulda ei nad ei oska...

   
 
Swans on the lake. We walk around this lake several times a week during lunch hour...
Luiged järvel mille ümber me paar korda nädalas lõuna ajal jalutamas käime.
 

Just some pics of springtime flowers in our suburb.
Kevad on käes - lilled meie kodu lähedal.

   

Eycalypts - they share their bark constantly.
Eukalüptid - nende koor vahetub kogu aeg. Siin pole eriti hasti näha, aga see puu on täis rippuvaid kooreribasid.

James with May at his parents' place.
James ja May ämma/äia juures.

   

Lyneham - suburb where we live. On the right is the local shops - grocery store, post office, cafes, etc.
Lyneham - siin lähedal me elame. Paremal on kohvikud, poed, postkontor, jne.

In a few weeks there will be nothing green left... it gets hot and dry very quickly.
Mõne nädala pärast pole enam kuskil rohelist näha...

   

Lake Burley-Griffin. Walter Burley-Griffin is the arcitect who designed Canberra in 1911.
Järv nimega Burley-Griffin. Walter Burley-Griffin on arhitekt kes kavandas Canberra linnaplaani aastal 1911.

Same lake. View of the old and new Parliament Houses. New one is the one in the
background with the flag on the top. Old one is the white building in the foreground.
Sama järv. Keskel on uus ja vana parlamendi hoone. Uus on lipuga tagaplaanil, vana on valge
hoone eespool.

   

Fountain on Lake Burley-Griffin.

Purskkaev Burley-Griffin'i järvel.


Another picture of the swans. There are a few couples on the lake at the moment.

   

A warning sign to watch out for kangaroos. They sill end up as roadkill all the time...
Liiklusmärk hoiatab et teel võivad kängurud olla...

The following pictures were taken on my ride to work one day...
this is the way I go when I take the long way to work. (This used to be pine forest
until the fires 2 years ago)
Järgnevad pildid tegin ühel hommikul tööle sõites.
(See siin oli männimets kuni tulekahjudeni kaks aastat tagasi)

   
 

These trees were damaged in fires two years ago, the trunks are still black but there
are leaves growing everywhere, even the trunk.
Need puud said kaks aastat tagasi tulekahjudes kahjustada, tüved on siiani mustad
aga lehed kasvavad igaltpoolt, ka otse tüvest.

   
 

This area used to be pine forest as well...
Ka see siin oli männimets...

 

View to the city...

Linn tagaplaanil.. olen peaaegu ümber terve järve sõitnud...